-cidal

-cidal
\\|sīdəl\ adjective combining form
Etymology: Late Latin -cidalis, from Latin -cida + -alis -al — more at -cide
1. : killing : having power to kill

filaricidal

2. : cutting

loculicidal

* * *

a combination of -cide and -al1 found on adjectives that correspond to nouns ending in -cide: homicidal.
[-CIDE + -AL1]

* * *

-cidal adj combining form
• • •
Main Entry:-cide

* * *

-cidal ; (in adjectives)

homicidal

Main entry: ↑-cidederived

Useful english dictionary. 2012.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • -cidal — [sīd′ l] [see CIDE] suffix forming adjectives 1. of a killer or killing [homicidal] 2. that can kill [fungicidal] …   English World dictionary

  • cidal — is. <ər.> Dava, döyüş, qovğa, vuruş (çox zaman cəng cidal şəklində işlədilir). Əcəl köynəyini geyib əynimə; Cəng cidalın güzarına gəlmişəm. «Koroğlu». Dönər günəşin atəşə, saç qərbə, şimalə; Topla nə gücün varsa, giriş qəti cidalə. C. C..… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • cidal — is., li, esk., Ar. cidāl 1) Savaşma, cenk 2) Ağız kavgası, çekişme …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • -cidal — adjective combining form Etymology: Late Latin cidalis, from Latin cida killing ; having power to kill < insecticidal > …   New Collegiate Dictionary

  • -cidal — a combination of cide and al1 found on adjectives that correspond to nouns ending in cide: homicidal. [ CIDE + AL1] * * * …   Universalium

  • -cidal — adjective form of cide. { cide + al1} …  

  • cidâl — (A.) [ لاﺪﺝ ] mücadele …   Osmanli Türkçesİ sözlüğü

  • cidal — ə. 1) dava, müharibə; 2) şiddətli mübahisə, qalmaqal …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • CİDAL — Sözle mücadele. Ateşli konuşma. Niza. * Muharebe. Cenk. Kavga …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • cəng-cidal — is. <fars.> köhn. Dava dalaş, dava mərəkə, qalmaqal. <Səkinə Rüstəmə:> A kişi, – dedi, – eşitmişəm orada da cəng cidal açmısınız. M. İ.. // Müharibə, vuruş, dava. Başının üstündən əsrlərin cəng cidalı ötüb keçən bu abidə öz vüqarını …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”